html { scroll-behavior: smooth; }
VALSTS PĀRBAUDES DARBU IZVĒRTĒJUMS
UN OLIMPIĀŽU REZULTĀTI
Valsts pārbaudes darbu rezultāti
2018./2019. māc.g.
Valsts pārbaudes darbu rezultāti
2017./2018. māc.g.
Vasaras literatūra
Vasaras literatūras sarakstu 2.-12.klasei 2019.m.g./2020.m.g. vari uzlūkot šeit.