KĀRTĪBA, KĀDĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ TIEK ĪSTENOTI EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI UN HIGIĒNAS PRASĪBAS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

Vairāk informācija

MĀKSLU SKOLAS AKTUALITĀTES
2020./2021. mācību gads
2019./2020. mācību gads