html { scroll-behavior: smooth; }
SAGATAVOŠANAS KLASE

Mācības sagatavošanas klasē ir ieteicamas, lai iepazītu profesionālās ievirzes izglītības prasības un iegūtu pirmo pieredzi izvēlētās specialitātes apguvē. Sagatavošanas klasē ir iespēja attīstīt bērna muzikālās dotības, kā arī iegūt pamatus tālākajai izglītībai mūzikā.

MĀCĪBU PLĀNS

Instrumenta spēle - 1 stunda nedēļā;
Mūzikas mācība - 1 stunda nedēļā.

Mācības notiek darba dienu pēcpusdienās.

Informācija par konsultācijām un iestājeksāmeniem atrodama šeit

Mācību maksa mēnesī 60,- Eur
(Rēķins tiek izrakstīts ar kārtējā mēneša pirmo datumu par katru iepriekšējo mēnesi.)

Vēlamais vecums uzsākot mācības sagatavošanas klasē (5) 6-7 gadi (8 gadīgai apmācībai),
7 – 8 gadi (6 gadīgai apmācībai).