html { scroll-behavior: smooth; }
PAR PIRMSSKOLU
INGUNA VĀRTIŅA

PIRMSSKOLAS DIREKTORE

Te katram savs vārds, te katram savs stāsts, te ir vieta, kur satikties un draudzēties, te ir vieta, kur iepazīt sevi, savu stāstu un visas pasaules stāstu.

IZZINOŠI BĒRNUDĀRZI

Mīlestības un sapratnes pildīta gaisotne bērnībā ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem veselīgas personības veidošanā. Saprotošas, profesionālas un pretimnākošas audzinātājas kvalitatīvi pavada ar bērniem laiku, iepazīstinot tos ar pasauli caur rotaļām. Visa bērna dzīve ir rotaļa, un tas, ko mazais cilvēks apgūst caur šādi iepazītām lietām, nosēžas bērnā daudz spēcīgāk un paliekošāk. Pirmsskolas vecuma bērns ir radošs jau no dabas, un mūsu uzdevums caur mīlestības disciplīnu ir to viņā noturēt un attīstīt.

Kāpēc bērns pie mums labi jūtas?

Lai labāk izprastu dabā notiekošās likumsakarības un mazos noslēpumus, ir ļoti svarīgi bērnam būt tiešā saskarē ar dabu, ko garantē mūsu pirmsskolas atrašanās vieta. Uzturēšanās dabā bērnam ir vajadzīga, lai smadzenes saņemtu visus dabas sniegtos stimulus – skaņu, gaismu, formu un krāsu pārpilnību. Visi stimuli – putnu dziesmas un vēja šalkoņa, saules atspīdumi un ēnas, mitrums un migla, puķu un kukaiņu krāsainība – ir vajadzīgi mūsu dzirdei, redzei un ādai. Smadzeņu šūnu augšana ir tieši saistīta ar īpašo stimulāciju, ko mums piedāvā daba. Dzīvojam saskaņā ar dabu un tās norisēm, lielu uzmanību pievēršot gadskārtu svētkiem.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Pirmsskola uzņem bērnus no 1,5 gadu vecuma. Ja pirmsskola un vecāki vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums.

Stājoties pirmsskolā, jāņem līdzi 2 dokumenti:

  • Bērna medicīniskā karte (var būt no iepriekšējā bērnudārza);
  • Dzimšanas apliecības kopija.
CENRĀDIS

Mēneša maksa pirmsskolā

Četrreizēja ēdināšana

KĀ MŪS ATRAST?
Pirmsskola (Ādaži)
Pirmsskola (Ādaži)
Pirmsskola (Rīga)
Pirmsskola (Rīga)
Pirmsskola (Rīga)
Pirmsskola (Rīga)