html { scroll-behavior: smooth; }
Skolotāju dienas apbalvošana