Vidusskolas "Patnis" direktore: Esam noilgojušies pēc skolas

Privātās vidusskolas "Patnis" direktorei Kristīnei Balodei šis ir īpašs 1. septembris gan kā pedagoģei, gan arī kā mammai. Pirmo reizi viņa mācību gadu sāks kā skolas direktore. Izaicinājums pieņemts, kaut K. Balode ir četru bērnu māmiņa un jaunākajam dēliņam vēl tikai desmit mēneši. Jau trešo reizi K. Balode būs arī pirmklasnieka mamma: skolas gaitas sāks dēls Ģirts. Par skolu un šā darba savienošanu ar ģimeni, sarunājāmies neilgi pirms jaunā mācību gada.

Vasaras brīvlaiks vēl nav beidzies, taču daudzās Privātās vidusskola "Patnis" saimes ģimenēs jau tiek savlaicīgi plānota rudens un ziemas brīvlaiku atpūta.

 Vasaras brīvlaiks vēl nav beidzies, taču daudzās Privātā vidusskola "Patnis" saimes ģimenēs jau tiek savlaicīgi plānota rudens un ziemas brīvlaiku atpūta. Tieši laikā uz airBaltic “ķiršu cenām” vēlējos atgādināt dažas svarīgas lietas par ceļošanu un citu iemeslu ilgstošiem kavējumiem mācību laikā 

Projektos balstīta mācīšanās - uzvaras gājiens mūsdienīgas, bet kvalitatīvas izglītības meklējumos

Par STEAM pieeju un projektos balstītas mācīšanās metodi daudzi nereti vaicā: “Vai tiešām labāka par tradicionālām mācību stundām? Vai tiešām mans bērns apgūs arī svarīgas zināšanas? Vai vispār kaut ko var iemācīties, strādājot grupās un pašiem pētot?” Un, protams, vēl ir virkne citu, ne mazāk saprotamu un tajā pat laikā būtisku jautājumu, tāpēc šajā rakstā mēģināšu atbildēt uz to, kas tad īsti lācītim vēderā un kas pedagogiem jāņem vērā, izvēloties strādāt ar šo metodi.

Ceļā uz STEAM skolu. Iespēju nodrošināšana skolēniem, izmantojot projektos balstītu mācīšanos.

Pasaulē, kas ar katru gadu nu attīstās arvien straujāk, arī izglītībai ir jāpielāgojas, lai sniegtu skolēniem tās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas šajā strauji mainīgajā laikā. Tieši apjausma par to, ka ne vienmēr valstu izglītības sistēmas spēj pielāgoties pietiekami ātri, lai sniegtu bērniem un jauniešiem atbilstošu izglītību, bija galvenā motivācija uzsākt šo aizraujošo pārvērtību ceļojumu ar mērķi kļūt par pirmo STEAM skolu, kas STEAM pieeju īsteno visos izglītības līmeņos – no pirmsskolas līdz pat vidusskolas absolvēšanai.

Ja mācīsimies kā roboti, nākotnē strādāsim robotu labā

Jau itin pierasti ir runāt par STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) nozīmīgumu izglītības kontekstā. Atcerēsimies kaut vai neseno cīņu par obligātā eksāmena ieviešanu STEM priekšmetos, kā arī absolūti saprotamās nozares darba devēju bažas – pat izmisumu, domājot par kvalificētu speciālistu potenciālo trūkumu un nepietiekamajām zināšanām STEM priekšmetos. Diemžēl studentu skaits dabazsinātņu jomā ir kritiski zems, kas savukārt rada pamatotus nākotnes draudus šobrīd veiksmīgi strādājošiem uzņēmumiem. Tas mudina meklēt risinājumus, kā mācīties skolās šodien, lai ne tikai sekmētu nepieciešamās zināšanas un kompetences, bet iekļautos darba tirgū, kurā arvien lielāku lomu spēlē mākslīgais intelekts. Domājot par mūsdienīgu un 21. gadsimtam atbilstošu nākotnes izglītību, nedrīkstam ignorēt faktu, ka jau šodien dzīvojam milzīga digitalizācijas lēciena ērā un mākslīgais intelekts īsā laikā ir spējis pārņemt lielu daļu mūsu dzīves un rutīnas, ko agrāk darījām pašu spēkiem, taču neliegsimies – krietni lēnāk un neefektīvāk.