Vīzija un mērķis


Zane OzolaZANE OZOLA
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, DR.PAED.

"Mēs domājam globāli, bet strādājam šeit - Latvijas bērniem!"


MISIJA

Patnis ir skolu un bērnudārzu tīkls, kas īsteno mūsdienīgu, zinātnes atziņās balstītu pedagoģiju, kā arī iedvesmo citus nemitīgai izaugsmei.

Mēs esam sociāli atbildīgs izglītības uzņēmums, rūpējamies par savu darbinieku izaugsmi un atbalstām viņus, ar pilnu atdevi strādājam bērniem un sadarbojamies ar viņu ģimenēm, īstenojam ilgbūtības pieeju gan telpu iekārtošanā, gan ikdienas darba procesā, mēs godīgi un ētiski pildām savas finansiālās saistības. Esam atvērti un iekļaujoši, reizē stingri noturot akadēmisko pozīciju.

VĪZIJA

Patnis ir moderns izglītības uzņēmums, kas organiski iekļaujas Pārdaugavas Akadēmiskajā jūdzē. Pedagoģiskās un tehnoloģiskās inovācijas ciešā sadarbībā ar augstskolām nodrošina katra bērna individualizētu izaugsmi.

VĪZIJA PAR SKOLĒNU

Mūsu prioritāte ir bērna akadēmiskās individuālās izaugsmes dinamikas nodrošinājums, respektējot katra skolēna personību un vajadzības un piedāvājot pedagoģiskās inovācijas, kas balstītas jaunākajās izglītības prakses piemēros.