html { scroll-behavior: smooth; }
NODARBĪBAS
(Katras grupiņas dienas norises laiki piemēroti atbilstoši vecumposmam)
# Laiks Nodarbība
1 7:00-9:00 Spēles, rotaļas
2 8:30-9:30 Brokastis
3 9:00-11:30 Pirmais nodabību bloks
4 10:30-12:30 Pastaiga
5 11:30-13:00 Pusdienas
6 12:20-15:00 Diendusa
7 15:30-16:30 Launags
8 15:00-17:00 Otrais nodarbību bloks
9 17:00-19:00 Pastaiga, spēles, rotaļas
noderīgi materiāli

ĒDIENKARTE