Kristīne Lepnāne: Sabiedrība spiež īpašo bērnu vecākus ieņemt kara stāvokli

Ikdienā strādājot ar ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, ātri vien kļūst skaidrs, ka vecāki nereti ir nepārtrauktā cīņas stāvoklī. Sabiedrības attieksme un atbalsta iespēju trūkums nostiprina vecākos pārliecību, ka vietu zem saules savam bērnam var panākt tikai ar smagu cīņu.