stundu saraksts


# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Latviešu v./Angļu v. Latviešu v./Datorika Ētika Latviešu v./Angļu v. Latviešu v.
2 9:45-10:25 Sports Vizuālā māksla Latviešu v./Datorika Angļu v./Latviešu v. Latviešu v.
3 10:30-11:10 Sports Vizuālā māksla Latviešu val. Matemātika Mūzika
4 11:15-11:55 Matemātika Matemātika Dabaszinības Matemātika Matemātika
5 12:55-13:35 (Angļu v.) Angļu v./Latviešu v. Dabaszinības (Sporta spēles) Mājt. un tehn.
6 13:40-14:20 (Mīļ.gr.st.) (Spēles ang.v.) Mūzika Klases st. (Projekti)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Latviešu v./Vizuālā māksla Mūzika Latviešu v./Angļu v. Dabaszinības Latviešu v.
2 9:45-10:25 Latviešu v./Vizuālā māksla Datorika/Latviešu v. Angļu v./Latviešu v. Latviešu v./Angļu v. Matemātika
3 10:30-11:10 Ētika Mājt.un tehn. Matemātika Angļu v./Latviešu v. Latviešu v./Vizuālā māksla
4 11:15-11:55 Matemātika (Angļu v.)/Latviešu v. (Spēles angļu v.) Matemātika Latviešu v./Vizuālā māksla
5 12:55-13:35 Datorika/Latviešu v. Latviešu v./Matemātika Sports Dabaszinības Mūzika
6 13:40-14:20 (Mīļ.gr.st.) (Projekti) Sports (Sporta spēles) Klases st.
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Latviešu v. Angļu v. (Krievu v.) Matemātika matemātika
2 9:45-10:25 Matemātika Latviešu v. Matemātika Latviešu v. Angļu v.
3 10:30-11:10 Matemātika Mūzika Mūzika Ētika Dabaszinības
4 11:15-11:55 Angļu v. (Sporta spēles) Dabaszinības Datorika Latviešu v.
5 12:55-13:35 Vizuālā māksla Sports Latviešu v. Mājt. un tehn. Latviešu v.
6 13:40-14:20 Vizuālā māksla Sports (Krievu v.) (Projekti) Klases st.
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Latviešu v.. Soc.zinības Dabaszinības Matemātika Sports
2 9:45-10:25 Matemātika Matemātika Latviešu v. Mūzika Sports
3 10:30-11:10 Vizuālā māksla Matemātika Latviešu v. Latviešu v. Angļu v.
4 11:15-11:55 Vizuālā māksla Dabaszinības (Krievu v.) Latviešu v. Latviešu v.
5 12:55-13:35 Matemātika Mūzika Datorika/Angļu v. Angļu v. (Angļu v. runā.)
6 13:40-14:20 Soc.zinības (Krievu v.) Angļu v./Datorika Klases st. Mājt.un tehn.
7 14:25-15:05 (Sporta spēles)
8 13:40-14:20 (MO)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Latviešu v. Soc.zinības Dabaszinības Matemātika Sports
2 9:45-10:25 Matemātika Matemātika Latviešu v. Mūzika Sports
3 10:30-11:10 Vizuālā māksla Matemātika Latviešu v. Latviešu v. Angļu v.
4 11:15-11:55 Vizuālā māksla Dabaszinības (krievu v.) Latviešu v. Latviešu v.
5 12:55-13:35 Matemātika Mūzika Datorika/Angļu v. Angļu v. (Angļu v.runā)
6 13:40-14:20 Soc.zinības (Krievu v.) Angļu v./Datorika Klases st. Mājt.un tehn.
7 14:25-15:05 (Sporta spēles)
8 14:10-15:50 (MO)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Datorika/Angļu v. Latviešu v. Matemātika Dabaszinības Klases st.
2 9:45-10:25 Angļu v. Latviešu v. Mūzika Soc.zinības Soc.zinības
3 10:30-11:10 (Krievu v.) Angļu v. Mājt.un tehn. Matemātika Matemātika
4 11:15-11:55 Angļu v./Datorika Vizuālā māksla Mājt.un tehn. Matemātika Matemātika
5 12:55-13:35 Dabaszinības Literatūra Latviešu v. (Krievu v.) Sports
6 13:40-14:20 Latviešu v. Literatūra Latviešu v. Mūzika Sports
7 14:25-15:05 (MO) (Franču v.)
8 14:10-15:50 (Lego robotika) (Franču v.) (LO)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45 Sports
1 9:00-9:40 Sports Vizuālā māksla Mūzika Klases st. Dabaszinības
2 9:45-10:25 Latviešu v. Dabaszinības Matemātika Literatūra Matemātika
3 10:30-11:10 Latviešu v. Matemātika Angļu v. Mūzika Datorika/Angļu v.
4 11:15-11:55 Matemātika Matemātika Latviešu v. Latviešu v. Angļu v./Datorika
5 12:55-13:35 Literatūra Soc.zinības Mājt.un tehn. Latviešu v. Soc.zinības
6 13:40-14:20 (Krievu v.) Angļu v. Mājt.un tehn. (Krievu v.)
7 14:25-15:05
8 14:10-15:50 (MO) (Franču v.) (LO)
9 15:55-16:35 (Lego robotika) (Franču v.)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Datorika/Angļu v. Latviešu v. Matemātika Dabaszinības Klases st.
2 9:45-10:25 Angļu v. Latviešu v. Mūzika Soc.zinības Soc.zinības
3 10:30-11:10 (Krievu v.) Angļu v. Mājt.un tehn. Matemātika Matemātika
4 11:15-11:55 Angļu v./Datorika Vizuālā māksla Mājt.un tehn. Matemātika Matemātika
5 12:55-13:35 Dabaszinības Literatūra Latviešu v. (Krievu v.) Sports
6 13:40-14:20 Latviešu v. Literatūra Latviešu v. Mūzika Sports
7 14:25-15:05 (MO) (Franču v.)
8 14:10-15:50 (Lego robotika) (Franču v.) (LO)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Matemātika Mājt.un tehn. Mūzika Angļu v.
2 9:45-10:25 Krievu v. Angļu v. Mājt.un tehn. Dabaszinības Latviešu v.
3 10:30-11:10 Dabaszinības Pasaules vēsture Datorika Soc.zinības Latviešu v.
4 11:15-11:55 Literatūra Latvijas vēsture Latviešu v. Angļu v. Mūzika
5 12:55-13:35 Latviešu v. Vizuālā māksla Matemātika Matemātika Literatūra
6 13:40-14:20 Sports Soc.zinības Matemātika Matemātika Matemātika
7 14:25-15:05 Sports (Franču v.) Klases st.
8 14:10-15:50 (MO) (Franču v.) (LO)
9 15:55-16:35 (Lego robotika)
noderīgi materiāli

E-KLASE

ĒDIENKARTE

KALENDĀRS

ZVANU LAIKI

PĒCPUSDIENAS NODARBĪBAS

KONSULTĀCIJAS

Skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvlaiks

Ziemas brīvlaiks

Pavasara brīvlaiks

Vasaras brīvlaiks

//* 1. kl. skolēnu papildu brīvlaiks 11.02.2019. - 15.02.2019.//

vecāku dienas

Vecāku dienas notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Šajā laikā vecākiem ir iespēja tikties un izrunāties ar jebkuru skolotāju. Lieliska iespēja noskaidrot atbildes uz jautājumiem "aci pret aci" ar pasniedzējiem sakarā ar sava bērna mācībām, sasniegumiem vai skolas dzīvi kolektīvā vidē. Iespēja arī vecākiem savstarpēji tikties un aprunāties uz vietas Patņa telpās.

SEPTEMBRIS
27
2018
OKTOBRIS
31
2018
NOVEMBRIS
28
2018
DECEMBRIS
19
2018
JANVĀRIS
30
2019
FERBUĀRIS
27
2019
MARTS
27
2019
APRĪLIS
24
2019
MAIJS
29
2019
Vasaras literatūra
Vasaras literatūras sarakstu 2.-12.klasei 2019.m.g./2020.m.g. vari uzlūkot šeit.