stundu saraksts


# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 9:00
līdz 9:40
(Mīļ. gr. st.) 22 Latviešu v. 22 Mājt.un tehn. 22 Latviešu v. 22 Latviešu v. 22
2 no 9:45
līdz 10:25
(Angļu v.)
Datorika
22
37
Latviešu v. 22 matemātika 22 Latviešu v. 22 Dabaszinības 22
37
3 no 10:30
līdz 11:10
Datorika
(Angļu v.)
37
22
Mūzika 22 Vizuālā m. Halle 1 Matemātika 22 Dabaszinības 22
37
4 no 11:15
līdz 11:55
Matemātika 22 Sports L.zāle Vizuālā m. Halle 1 Matemātika 22 Ētika 22
5 no 12:55
līdz 13:35
(Angļu v.) 21
22
Matemātika 22 (Sporta spēles) L. zāle Mūzika 22 Sports L. zāle
6 no 13:40
līdz 14:20
Support & Challenge 22 Support & Challenge 22 Support & Challenge 22 Support & Challenge 22 Support & Challenge 22
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 9:00
līdz 9:40
Latviešu v. Latviešu v. 21 Matemātika 21 Ētika 21 Latviešu v. 21
2 no 9:45
līdz 10:25
Latviešu v. Latviešu v. 21 Mūzika 21 Matemātika 21 Matemātika 21
3 no 10:30
līdz 11:10
Vizuālā m. Halle 1 Matemātika 23
21
Matemātika 22
21
Mūzika 21 (Mīļ. gr. st.) 21
4 no 11:15
līdz 11:55
Vizuālā m. Halle 1 Dabaszinības 21
23
Latviešu v. (Angļu v.) 21
31
Angļu v. 21
23
5 no 12:55
līdz 13:35
(Angļu v.)
Datorika
Halle 2
37
Support & Challenge 21 Dabaszinības 21
22
Mājt. un tehn. 21 Matemātika 21
22
6 no 13:40
līdz 14:20
Datorika
(Angļu v.)
37
36
(Sporta spēles) L. zāle Sports L. zāle Klases st. 21 Sports L. zāle
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 9:00
līdz 9:40
Angļu v. 33
38
Latviešu v. 33 Matemātika 33 Dabaszinības 33 Matemātika 33
2 no 9:45
līdz 10:25
Angļu v. 33
38
Vizuālā m. Halle 1 Latviešu v. 33 Datorika 37 Matemātika 33
3 no 10:30
līdz 11:10
Latviešu v. 33 Vizuālā m. Halle 1 Latviešu v. 33 Sports L. zāle (Krievu v.) 32
33
4 no 11:15
līdz 11:55
Support & Challenge 33 Matemātika 33 Sports L. zāle Latviešu v. 33 (Krievu v.) 32
33
5 no 12:55
līdz 13:35
Matemātika 33 (Sporta spēles) L. zāle Mūzika 38 Angļu v. 33
32
Latviešu v. 33
6 no 13:40
līdz 14:20
Dabaszinības 33 Ētika 33 Mājt. un tehn. 33 Mūzika 38 (Mīļ. gr. st.) 33
7 no 14:25
līdz 15:05
Klases st. 33
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 9:00
līdz 9:40
Angļu v. 33
38
Dabaszinības 32 Vizuālā m. Halle 1 Spors L. zāle Support & challenge 32
2 no 9:45
līdz 10:25
Angļu v. 33
38
Latviešu v. 32 Dabaszinības 32 Matemātika 32 Sports L. zāle
3 no 10:30
līdz 11:10
Matemātika 32 Latviešu v. 32 Mūzika 38 Matemātika 32 (Krievu v.) 32
33
4 no 11:15
līdz 11:55
Latviešu v. 32 (Mīļ. gr. st.) 32 Latviešu v. 32 Mūzika 38 (Krievu v.) 32
33
5 no 12:55
līdz 13:35
Vizuālā m. Halle 1 (Sporta spēles) L. zāle Latviešu v. 32 Angļu v. 33
32
Matemātika 32
6 no 13:40
līdz 14:20
Ētika 32 Matemātika 32 Mājt. un tehn. 32 Datorika 37 Latviešu v. 32
7 no 14:25
līdz 15:05
Klases st. 32
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 8:50
līdz 9:30
Vizuālā m. Halle 1 Angļu v. 23
38
Latviešu v. 35 (Krievu v.) 35
23
Sports L. zāle
2 no 9:45
līdz 10:25
Vizuālā m. Halle 1 Angļu v. 33
23
Latviešu v. 35 Latviešu v. 35 Support & Challenge 35
3 no 10:30
līdz 11:10
Latviešu v. 35 Soc. zinības 35 Matemātika 35 Angļu v. 35
33
Dabaszinības 35
4 no 11:15
līdz 11:55
(Krievu v.) 35
23
Datorika 37 Mūzika 36 Sports L. zāle Mājt. un tehn. 35
5 no 12:55
līdz 13:35
Matemātika 35 Mūzika 36 Soc. zinības 35 Matemātika 35 Latviešu v. 35
6 no 13:40
līdz 14:20
Matemātika 35 Klases st. 35 Dabaszinības 35 Matemātika 35 Latviešu v. 35
7 no 14:25
līdz 15:05
(Sporta spēles) L. zāle (LO) Vestibils
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 8:50
līdz 9:30
Vizuālā m. Halle 1 Angļu v. 23
38
Dabaszinības 31 (krievu v.) 35
23
Sports L. zāle
2 no 9:45
līdz 10:25
Vizuālā m. Halle 1 Angļu v. 33
23
Latviešu v. 23 Latviešu v. 23 Matemātika 31
3 no 10:30
līdz 11:10
Latviešu v. 31 Matemātika 31 Klases st. 31 Angļu v. 35
33
Support & Challenge 31
4 no 11:15
līdz 11:55
(Krievu v.) 35
23
Matemātika 31 Mūzika 36 Sports L. zāle Matemātika 31
5 no 12:55
līdz 13:35
Latviešu v. 23 Mūzika 36 Matemātika 31 Latviešu v. 31 Mājt. un tehn. 31
6 no 13:40
līdz 14:20
Latviešu v. 23 Datorika 37 Soc. zinības 31 Dabaszinības 31 Soc. zinības 31
7 no 14:25
līdz 15:05
)Sporta spēles) L. zāle (LO) Vestibils
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 8:50
līdz 9:30
Support & Challenge 36 Mājt. un tehn. Halle 1 Latviešu v. 32
23
Mūzika 36 (Krievu v.) 36
23
2 no 9:45
līdz 10:25
Literatūra 36 Mūzika 36 Dabaszinības 37 Sports L. zāle Literatūra 36
3 no 10:30
līdz 11:10
Angļu v. 23
21
Angļu v. 38
33
Matemātika 37 Latviešu v. 36
23
(Sporta spēles) L. zāle
4 no 11:15
līdz 11:55
Angļu v. 31
21
Mājt. un tehn. Halle 1 Matemātika 37 (Krievu v.) 32
23
Matemātika 37
5 no 12:55
līdz 13:35
Dabaszinības 36 Soc. zinības 37 Latviešu v. 36
23
Matemātika 37 Matemātika 37
6 no 13:40
līdz 14:20
Vizuālā m. Halle 1 Soc. zinības 36 Latviešu v. 36
23
Latviešu v. 33
23
Klases st. 36
7 no 14:25
līdz 15:05
Datorika 37 (LO) Vestibils Datorika 37
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 8:50
līdz 9:30
Krievu v. 23
37
Matemātika 37 Matemātika 37 Angļu v. 38
32
Pasaules vēsture 35
2 no 9:45
līdz 10:25
Matemātika 35 Dabaszinības 37 Latvijas vēsture 38 Mūzka 38 Angļu v. 32
38
3 no 10:30
līdz 11:10
Latviešu v. 36 Literatūra 36 Latviešu v. 32 Datorika 37 Angļu v. 23
38
4 no 11:15
līdz 11:55
Latviešu v. 36 Soc. zinības 36 Latviešu v. 33 Dabaszinības 37 Support & Challenge 38
5 no 12:55
līdz 13:35
Soc. zinības 32 Literatūra 32 Mājt. un tehn. Halle 1 Sports L. zāle Krievu v. 23
38
6 no 13:40
līdz 14:20
(Sporta spēles) L. zāle Mūzika 38 Mājt. un tehn. Halle 1 Matemātika 32 Matemātika 38
7 no 14:25
līdz 15:05
Vizuālā m. Halle 1 (LO) Vestibils Klases st. 37 Sports L.zāle
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:05
līdz 8:45
1 no 8:50
līdz 9:30
Pasaules vēsture 35 Latvijas vēsture 36 Mūzika 38 Angļu v. 32
33
Dabadzinības 37
2 no 9:45
līdz 10:25
Soc. zinības 32 Soc. zinības 38 Vizuālā m. Halle 1 Matemātika 36 Angļu v. 32
38
3 no 10:30
līdz 11:10
Literatūra 38 Matemātika 37 (Krievu v.) 36
23
Dabaszinības 38 Angļu v. 23
38
4 no 11:15
līdz 11:55
Literatūra 38 Mūzika 38 (Krievu v.) 36
23
Latviešu v. 36 Sports L. zāle
5 no 12:55
līdz 13:35
Latviešu v. 38 Mājt. un tehn. Halle 1 Matemātika 37 Latviešu v. 36 Angļu v. 36
6 no 13:40
līdz 14:20
(Sporta spēles) L. zāle Mājt. un tehn. Halle 1 Matemātika 37 Latviešu v. 36 Datorika 37
7 no 14:25
līdz 15:05
(LO) Vestibils Sports. L. zāle Klases st. 37 Matemātika 38
noderīgi materiāli

E-KLASE

ĒDIENKARTE

KALENDĀRS

ZVANU LAIKI

PULCIŅI (1.-3.klase)

PULCIŅI (4.-6.klase)

DINAMISKĀ PAUZE

Skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvlaiks

21.10.2019.-25.10.2019.

Ziemas brīvlaiks

23.12.2019.-03.01.2020.

Pavasara brīvlaiks

16.03.2020.-20.03.2020.

Vasaras brīvlaiks

01.06.2020.-31.08.2020.

//* 1. kl. audzēkņiem papildu brīvdienas būs otrajā semestrī – 2020. g. 10. februāra līdz 2020. g. 14. februārim.//

vecāku dienas

Valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ no 23.03. atceltas vecāku un atvērto durvju dienas klātienes tikšanās.

Vecāku dienas notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Šajā laikā vecākiem ir iespēja tikties un izrunāties ar jebkuru skolotāju. Lieliska iespēja noskaidrot atbildes uz jautājumiem "aci pret aci" ar pasniedzējiem sakarā ar sava bērna mācībām, sasniegumiem vai skolas dzīvi kolektīvā vidē. Iespēja arī vecākiem savstarpēji tikties un aprunāties uz vietas Patņa telpās.

SEPTEMBRIS
25
2019
OKTOBRIS
30
2019
NOVEMBRIS
27
2019
DECEMBRIS
18
2019
JANVĀRIS
29
2020
FERBUĀRIS
26
2020
MARTS
25
2020
APRĪLIS
29
2020
atvērto durvju dienas
OKTOBRIS
14
2019
NOVEMBRIS
26
2019
DECEMBRIS
11
2019
MARTS
26
2020
APRĪLIS
24
2020

Apskatīt atvērto durvju dienas grafiku var šeit

Vasaras literatūra
Ieteicamais literatūras un mācību avotu sarakstu jaunajam 20./21. mācību gadam 2. - 12. kl. vari uzlkot šeit.
"Arī vasara var būt iespiesta baltā lapā ar melniem burtiem, taču tas nenozīmē, ka tā nav ne izgaršojama, ne piedzīvojumiem pilna. Ir tikai viens veids, kā paņemt somu un aizbēgt no mājām vai tikt norītam vaļa mutē, sēžot uz soliņa dārzā un ēdot zemenes, - lasīt, fantazēt, tapt!"
Rūta, 6.b