stundu saraksts


# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Krievu v. Support & Challenge 1. Matemātika 8. (Programmēšana)
(MO)
8.
1 no 9:00
līdz 9:40
Krievu v. 5. Latviešu v. 3. Angļu v. Matemātika 8. Literatūra 3.
2 no 9:55
līdz 10:35
Krievu v. 5. Latviešu v. 3. Pasaules vēsture 2. Latvijas vēsture 2. Datorika
3 no 10:50
līdz 11:30
Ģeogrāfija 2. Latviešu v. 3. Mājt. un tehn. Vestibils Vizuālā m. 6.
7.
Literatūra
4 no 11:35
līdz 12:15
Bioloģija 4. Klases st. sp.lauk. Mājt. un tehn. Vestibils Mūzika 6.
7.
Sports sp.lauk.
5 no 12:35
līdz 13:15
Matemātika 8. Matemātika 8. Sports sp.lauk. Angļu v. Sports sp.lauk.
6 no 13:30
līdz 14:10
Matemātika 8. Matemātika Sports sp.lauk. Ģeogrāfija 2. Soc. zinības 6.
7.
7 no 14:20
līdz 15:00
Bioloģija
8 no 15:05
līdz 15:45
Vācu v. Vācu v.
9 no 15:50
līdz 16:30
Vācu v.
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Klases st. Matemātika 8. Krievu v.(2.) 5. (LO) (Programmēšana)
(MO)
8.
1 no 9:00
līdz 9:40
Matemātika
Latviešu v.
8.
3.
Krievu v. 5. Pasaules vēsture 2. Latvijas vēsture 2. Datorika 1.
2 no 9:55
līdz 10:35
Matemātika
Latviešu v.
8.
3.
Sports sp.lauk. Support & Challenge 1. Fizika 4. Sports sp.lauk.
3 no 10:50
līdz 11:30
Latviešu v.
Matemātika

3.
Sports sp.lauk. Angļu v.
Vizuālā m.
6.
7.
Sports sp.lauk.
4 no 11:35
līdz 12:15
Latviešu v.
Matemātika
Matemātika 8. Literatūra Mūzika 6.
7.
Bioloģija 4.
5 no 12:35
līdz 13:15
Mājt. un tehn. Vestibils Fizika
Angļu v.

4.
Ķīmija Ģeogrāfija 2. Bioloģija 4.
6 no 13:30
līdz 14:10
Mājt. un tehn. Vestibils Angļu v.
Fizika

4.
Ķīmija Ģeogrāfija 2. Bioloģija
4.
7 no 14:20
līdz 15:00
Krievu v. 5. Ģeogrāfija 2. Matemātika Literatūra
8 no 15:05
līdz 15:45
Krievu v. 5. Latviešu v. Vācu v. Vācu v.
9 no 15:50
līdz 16:30
Vācu v.
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Literatūra 3. Latviešu v. 3. (LO) (Programmēšana)
(MO)

8.
1 no 9:00
līdz 9:40
Mājt. un tehn. Vestibils Ķīmija Latviešu v. 3. Matemātika
2 no 9:55
līdz 10:35
Mājt. un tehn. Vestibils Ģeogrāfija 2. Ķīmija Matemātika 8. Matemātika 8.
3 no 10:50
līdz 11:30
Bioloģija 4. Angļu v. Matemātika 8. Krievu v. 5. Datorika 1.
4 no 11:35
līdz 12:15
Ģeogrāfija 2. Klases st. 5. Angļu v. 1. Krievu v. 5. Latviešu v. 3.
5 no 12:35
līdz 13:15
Krievu v. 5.
Mūzika
6.
7.
Support & Challenge 1. Sports sp.lauk.
Soc.zinības
6.
7.
6 no 13:30
līdz 14:10
Literatūra 3.
Vizuālā m.
6.
7.

Latv. vēsture
2. Sports sp.lauk.
Bioloģija

4.
7 no 14:20
līdz 15:00
Matemātika 8. Fizika 4. Sports sp.lauk. Fizika 4. Pasaules vēsture 2.
8 no 15:05
līdz 15:45
Sports sp.lauk. Vācu v. Vācu v.
9 no 15:50
līdz 16:30
Vācu v.
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
(Programmēšana)
(MO)

8.
1 no 9:00
līdz 9:40
Angļu v. Fizika Literatūra Krievu v.
2 no 9:55
līdz 10:35
Informātika 1. Krievu v. Literatūra 3. Krievu v.
3 no 10:50
līdz 11:30
Informātika 1. Ģeogrāfija Ķīmija Matemātika Matemātika 8.
4 no 11:35
līdz 12:15
Angļu v. Ģeogrāfija Latv.un p.vēst. 2. Matemātika Matemātika 8.
5 no 12:35
līdz 13:15
Literatūra Sports Latv. un p.vēsture 2. Fizika Latviešu v. 3.
6 no 13:30
līdz 14:10
Ekonomika 2. Sports Support & challenge 1. Fizika Latviešu v. 3.
7 no 14:20
līdz 15:00
Bioloģija 4. Matemātika Klases st. Sports Ķīmija
8 no 15:05
līdz 15:45
Bioloģija 4. Vācu v. 1. Sports Bioloģija
9 no 15:50
līdz 16:30
Vācu v. 1. Vizuālā m. Vācu v.
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
Ķīmija (Programmēšana)
(MO)

8.
1 no 9:00
līdz 9:40
Bioloģija 4. Matemātika Matemātika
2 no 9:55
līdz 10:35
Bioloģija 4. Fizika 4. Matemātika Literatūra 3.
3 no 10:50
līdz 11:30
Angļu v. Matemātika Support & Challenge Fizika Bioloģija
4 no 11:35
līdz 12:15
Angļu v. Latviešu v. 3. Krievu v. Fizkia Ģeogrāfija
5 no 12:35
līdz 13:15
Informātika Sports matemātika Krievu v. Latv.un p.vēst.
6 no 13:30
līdz 14:10
Informātika Sports Literatūra 3. Krievu v. Latv.un p.vēst.
7 no 14:20
līdz 15:00
Ekonomika 2. Latviešu v. Ģeogrāfija Sports Klases st.
8 no 15:05
līdz 15:45
Literatūra 3. Vācu v. 1. Ķīmija Sports
9 no 15:50
līdz 16:30
Vācu v. 1. Vizuālā m. Vācu v.
# Zvanu laiks Pirmdiena Kab. Otrdiena Kab. Trešdiena Kab. Ceturtdiena Kab. Piektdiena Kab.
0 no 8:15
līdz 8:55
(Programmēšana)
(MO)

8.
1 no 9:00
līdz 9:40
Fizika 4.
2 no 9:55
līdz 10:35
Matemātika Krievu v. Literatūra 3. Latviešu v.
3 no 10:50
līdz 11:30
Krievu v. Fizika 4. Support & Challenge Latv.un p.vēst. 2. Politika/tiesības
4 no 11:35
līdz 12:15
Krievu v. Fizika Angļu v. Latv.un p.vēst. Politika/tiesības
5 no 12:35
līdz 13:15
Angļu v. Sports Latviešu v. Matemātika Matemātika
6 no 13:30
līdz 14:10
Angļu v. Sports Matemātika Matemātika Matemātika
7 no 14:20
līdz 15:00
Literatūra 3. Ķīmija Sports Klases st.
8 no 15:05
līdz 15:45
Literatūra 3. Vācu v. 1. Sports Ķīmija
9 no 15:50
līdz 16:30
Vācu v. 1. Vizuālā m. Vācu v.
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45 Sports
1 9:00-9:40 Sports Vizuālā māksla Mūzika Klases st. Dabaszinības
2 9:45-10:25 Latviešu v. Dabaszinības Matemātika Literatūra Matemātika
3 10:30-11:10 Latviešu v. Matemātika Angļu v. Mūzika Datorika/Angļu v.
4 11:15-11:55 Matemātika Matemātika Latviešu v. Latviešu v. Angļu v./Datorika
5 12:55-13:35 Literatūra Soc.zinības Mājt.un tehn. Latviešu v. Soc.zinības
6 13:40-14:20 (Krievu v.) Angļu v. Mājt.un tehn. (Krievu v.)
7 14:25-15:05
8 14:10-15:50 (MO) (Franču v.) (LO)
9 15:55-16:35 (Lego robotika) (Franču v.)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Datorika/Angļu v. Latviešu v. Matemātika Dabaszinības Klases st.
2 9:45-10:25 Angļu v. Latviešu v. Mūzika Soc.zinības Soc.zinības
3 10:30-11:10 (Krievu v.) Angļu v. Mājt.un tehn. Matemātika Matemātika
4 11:15-11:55 Angļu v./Datorika Vizuālā māksla Mājt.un tehn. Matemātika Matemātika
5 12:55-13:35 Dabaszinības Literatūra Latviešu v. (Krievu v.) Sports
6 13:40-14:20 Latviešu v. Literatūra Latviešu v. Mūzika Sports
7 14:25-15:05 (MO) (Franču v.)
8 14:10-15:50 (Lego robotika) (Franču v.) (LO)
# Zvanu laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0 8:05-8:45
1 9:00-9:40 Matemātika Mājt.un tehn. Mūzika Angļu v.
2 9:45-10:25 Krievu v. Angļu v. Mājt.un tehn. Dabaszinības Latviešu v.
3 10:30-11:10 Dabaszinības Pasaules vēsture Datorika Soc.zinības Latviešu v.
4 11:15-11:55 Literatūra Latvijas vēsture Latviešu v. Angļu v. Mūzika
5 12:55-13:35 Latviešu v. Vizuālā māksla Matemātika Matemātika Literatūra
6 13:40-14:20 Sports Soc.zinības Matemātika Matemātika Matemātika
7 14:25-15:05 Sports (Franču v.) Klases st.
8 14:10-15:50 (MO) (Franču v.) (LO)
9 15:55-16:35 (Lego robotika)
noderīgi materiāli

E-KLASE

ĒDIENKARTE

KALENDĀRS

Skolēnu brīvlaiki

Rudens brīvlaiks

21.10.2019. - 25.10.2019.

Ziemas brīvlaiks

23.12.2019. - 03.01.2020.

Pavasara brīvlaiks

16.03.2020. - 20.03.2020.

Vasaras brīvlaiks

01.06.2020. - 31.08.2020.

//* 12.kl. skolēnu Pavasara brīvlaiks no 2020. gada 23. līdz 27. martam.//

vecāku dienas

Valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ no 23.03. atceltas vecāku un atvērto durvju dienas klātienes tikšanās.

Vecāku dienas notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Šajā laikā vecākiem ir iespēja tikties un izrunāties ar jebkuru skolotāju. Lieliska iespēja noskaidrot atbildes uz jautājumiem "aci pret aci" ar pasniedzējiem sakarā ar sava bērna mācībām, sasniegumiem vai skolas dzīvi kolektīvā vidē. Iespēja arī vecākiem savstarpēji tikties un aprunāties uz vietas Patņa telpās.

SEPTEMBRIS
25
2019
OKTOBRIS
30
2019
NOVEMBRIS
27
2019
DECEMBRIS
18
2019
JANVĀRIS
29
2020
FERBUĀRIS
26
2020
MARTS
25
2020
APRĪLIS
29
2020
atvērto durvju dienas
OKTOBRIS
14
2019
NOVEMBRIS
26
2019
DECEMBRIS
11
2019
MARTS
26
2020
APRĪLIS
24
2020

Apskatīt atvērto durvju dienas grafiku var šeit

Vasaras literatūra
Ieteicamais literatūras un mācību avotu sarakstu jaunajam 20./21. mācību gadam 2. - 12. kl. vari uzlkot šeit.
"Arī vasara var būt iespiesta baltā lapā ar melniem burtiem, taču tas nenozīmē, ka tā nav ne izgaršojama, ne piedzīvojumiem pilna. Ir tikai viens veids, kā paņemt somu un aizbēgt no mājām vai tikt norītam vaļa mutē, sēžot uz soliņa dārzā un ēdot zemenes, - lasīt, fantazēt, tapt!"
Rūta, 6.b