Absolventi

KUR MĀCĀS PATŅA ABSOLVENTI?

Izglītības iestādes, kurās Patņa absolventi strādā vai turpina mācības pēc vidējās izglītības iegūšanas
2019./2020.m.g.

 • LU, Ārstniecība
 • LU, komunikāciju zinātne
 • LU, Juridiskā fakultāte
 • RTU, Datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas
 • RISEBA, Arhitektūra
 • RISEBA, Biznesa psiholoģija
 • RISEBA, Biznesa vadība
 • FREE UNIVERSITY OF AMSTERDAM, Artifical inteligence

2018./2019.m.g.

 • LSPA sporta pedagoģija
 • LSPA vieglatlētikas sporta treneris
 • LU medicīnas fak. Ārstniecība
 • University of East Anglia, film and tv studies
 • RISEBA biznesa psiholoģija
 • Ņujorkā strādā Honeymoon High par vizāžistu
 • “Restorāns 3” viesmīlis
 • RTU tehniskā tulkošana
 • LKA radošās industrijas
 • LU finanses
 • LU vadības zinības
 • Ventspils augstskola IT
 • RISEBA sabiedriskās attiecības un reklāma


2017./2018.m.g.

 • LU biznesa vadības un ekonomikas fak. / RISEBA - uzņēmējdarbības vadība
 • English Studies Barselona vai Madride
 • Anglijas augstskola - aviācija
 • RTU inženierija būvniecībā
 • Rīgas Juridiskā augstskola - politika
 • RGSL jurisprudence, diplomātija
 • RISEBA mārketings
 • Akadēmiskais gads un pēc tam studijas ārzemēs


2016./2017.m.g.

 • RSU, Medicīna
 • Banku augstskola, Finanses
 • Ķīnas augstskola, Bizness
 • Šveice: Vatel Hotel managment school, Tūrisms
 • Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte
 • Vācija: Hochschule Heilbronn, University of Heidelberg, Medicīna
 • Meksika: Universidad de las Americas Puebla (UDLAP), Vispārizglītojošā
 • Latvijas Universitāte, Psiholoģija
 • Latvijas Universitāte, Datorzinātnes


2015./2016.m.g.

 • RTU, medicīnas inženierija un fizika (budžeta vieta)
 • Waseda University, School of international liberal studies (Japāna, Tokija)
 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
 • Rīgas Stradiņa universitāte - sabiedriskās attiecības
 • Biznesa augstskola Turība​ - Tūrisma un biznesa vadība
 • Rīgas Stradiņa universitāte - Psiholoģija
 • Ekonomikas un kultūras augstskolā - Interjera dizains
 • Latvijas universitāte - Ekonomika un vadība
 • Alberta koledža - Datorspēļu izstrāde un attīstība


2014./2015.m.g.

 • Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte
 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, instrumentālā mūzika
 • Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorija un menedžements
 • Latvijas Universitāte, Āzijas studiju programma
 • Rīgas Juridiskā augstskola- tiesības un diplomātija
 • Rīgas Juridiskā augstskola
 • Banku augstskola
 • Rīgas Tehniskā Universitāte
 • Latvijas Universitāte, Humanitārā fakultāte, sociālā un kultūras antropoloģija.


2013./2014.m.g.

 • Latvijas Universitāte, Humanitāro Zinātņu fakultāte, Austrumu filoloģija
 • Latvijas Universitāte, Pedogoģijas, Mākslas un Psiholoģijas fakultāte, sākumskolas skolotāju programmma
 • RISEBA, sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžements
 • Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, pasaules vēsture​


2012./2013.m.g.

 • Rīgas Tehniskā universitāte, Automobiļu transporta programma, Datorsistēmu programma, Mehatronikas programma
 • Latvijas Universitāte, Tiesību zinātnes programma
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Starptautiskā mārketinga un reklāmas programma
 • Restorānu servisa skola, Ēdināšanas pakalpojumu programma ar pavāra kvalifikāciju
 • Latvijas Biznesa koledža, Tūrisma un viesnīcu biznesa vadības programma


2011./2012.m.g.

 • Stockholm School of Economics in Riga, Ekonomikas un uzņēmējdarbības bakalaura programmā
 • Rīgas Stradiņa Universitāte, Multimediju komunikācijas programmā
 • Stradiņa Universitāte, Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmā
 • Stradiņa Universitāte, Starptautiskā mārketinga un reklāmas programmā
 • Riga International School of Economics and Business Administration, Arhitektūras studiju programmā
 • Ekonomikas un kultūras augstskola, Radošā mārketinga un pārdošanas vadības programmā
 • Alberta koledža, Izklaides industrijas vadības un producēšanas programmā
 • Rīgas Juridiskā koledža

ABSOLVENTU GADA BALVA

Patņa absolventu gada balvu piešķir skolas dibinātājs. Balvas pretendenti ir skolēni, skolotāji, vecāki vai veselas ģimenes, kuru dzīve un darbs ilgstoši vai spilgti saistīta ar Patni. Tā ir reizē pateicība un veicināšanas balva par kopīgi paveikto bērnu audzināšanā.

 1.  Kristīne Lepnāne, skolniece - pirmā balvas ieguvēja, 2009./2010.māc.g.
 2.  Anita Dāvīda, skolotāja, 2010./11.māc.g.
 3. Klāvs Sedlenieks, tētis, 2011./12.māc.g.
 4. Bērziņu - Bērzīšu ģimene, 2012./13.māc.g.
 5. Beate Strīpniece, skolniece, 2013./14.māc.g.
 6. Inga Blūmentāle, skolotāja, 2014./15.māc.g.
 7. Kaspars Fogelis, skolotājs, 2015./16.māc.g.
 8. Agnese Pūtele, direktore, 2016./2017.māc.g.
 9. Koceru ģimene, 2017./2018.māc.g.
 10. Matīss Švāns, 12.kl. skolnieks, 2018./2019.māc.g.
 11. Katrīna Mikucka, 12.kl. skolniece, 2019./2020.māc.g.
 12. Evija Puriņa, direktores vietniece izglītības jomā 1. - 6.kl.posmā, 2020./2021.māc.g.
 13. Siliņu ģimene, 2021./2022.māc.g.
 14. Agnija Beinere, skolotāja, 2022./2023.māc.g.