Metodiskais darbs

Metodiskais mērķis 22./23.m.g.  

Metodiskā tēma: vērtēšana, kas veicina mācīšanos. 
Mērķis: ieraudzīt katru skolēnu individuāli viņa izaugsmes dinamikā. 
Skolas prioritāte: skolēni domā par savu mācīšanos, vada to, izmantojot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvērtē savu sniegumu un domā, kā to uzlabot, kā arī katrs saņem attīstošu atgriezenisko saiti par savu darbu. 

22./23.m.g. plānojums

22 23 plānojums

 

 

 

 


Metodiskais mērķis 21./22.m.g.  

“Fokusēšanās uz mācīšanos var palielināt sasniegumus, fokusēšanās tikai uz sasniegumiem tos var samazināt.” (Watkins, 2010) 

Metodiskā tēma: vērtēšana, kas veicina mācīšanos. 
Mērķis: ieraudzīt katru skolēnu individuāli viņa izaugsmes dinamikā. 
Skolas prioritāte: skolēni domā par savu mācīšanos, vada to, izmantojot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvērtē savu sniegumu un domā, kā to uzlabot, kā arī katrs saņem attīstošu atgriezenisko saiti par savu darbu. 

Aktuālais 21./22.māc.g.

 • 2021. gada 16. augustā – kursi Patņa pedagogiem par Patņa vērtībām un skolotāja lomu/lekt.K. Zaksa
 • Metodiskās padomes sēde 2021.g. 18. augustā
 • Metodiskā sanāksme augustā Patņa pedagogiem MK
 • Pedagogu pašmācība E-vidē Skola2030 materiāli – mācās visi


Metodiskās apvienības – grupas/komandas (MK)

 • 1.-3.kl
 • 4.-6.kl.
 • 7.-9.kl. un 10.-12.kl. /pamata darbā un vienmēr uz vietas 7-8 pedagogi; pārējie piedalās pēc iespējas un vienmēr iepazīstas ar MK norādēm, izpilda MK nolemto/

Ko gribam sasniegt mācību gada beigās:

 • Skolēni saprot, ka nozīmīgs ir mācību process, nevis summatīvais vērtējums
 • Vērtēšana – tāda, kas veicina mācīšanos
 • Formatīvās vērtēšanas loma
 • Skolēni saprot, ka mācību process un arī vērtēšana balstās uz SR, skolēnu motivācija aug, skolēni sāk iedziļināties mācību procesā pēc būtības
 • Savstarpējā stundu vērošana veicina lielāku sadarbību, ideju pārņemšanu savā praksē, veiksmīgākas AS ieviešanu savās stundās
 • Metodiskās bāzes pilnveide. Dalīšanās materiālos
 • Caurviju integrēšana mācību darbā

1.sem.aktualitātes:

 • Formatīvās vērtēšanas nozīmība - MK vadītāju darbs ar skolotāju grupām, stundu vērošana un atklātās stundas savās MK komandās
 • Ideju ģenerēšana par 2.sem. pavasara konferenci - Patņa pedagogu metodiskā diena par vērtēšanu un citiem mācību jautājumiem (Patņa pedagogu saimei)

2.sem.aktualitātes:

 • Papildinām skolas metodisko resursu krātuvi. Šobrīd aktuālās tēmas: atbalsta pasākumu iespējas, AS, FV, atgādnes, didaktiskie modeļi, vērtēšana, stundu vērošana, STEM, SLA, produktīva stunda un pašvadīta mācīšanās
 • 28.02. - 11.03. noris aktīva kolēģu savstarpējo stundu vērošana
 • Patņa pedagogu metodiskā diena - konference "Izglītība, idejas, iespējas - labās prakses piemēri" 15.martā. Par aktuālo vērtēšanā un jaunā standarta īstenošanā

Konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsauksmes par 15.03.2022. pieredzes apmaiņu - iedvesmas vārdi no Patņa skolotājiem:

 • Kolēģos ir fantastiska pieredze, kuru vērtīgi apgūt. Jūs esat vislabākajā savā versijā, kādi varat būt!
 • Vērtīga diena, kas apstiprināja, ka daudz ko daru pareizi, un lika apjaust, kur ir manas kā profesionāļa attīstāmās lietas. Paldies! Saņēmu vairāk, kā gaidīju.
 • Iedvesmojos!
 • Mēs esam augoši, talantīgi, radoši un gudri. Mums rūp tas, ko darām!
 • Patņa kolēģi ir gudri un profesionāli. Saprotami un ar humoru prot runāt par sarežģītām tēmām. Paldies visiem!
 • Mums ir, ko teikt, par ko domāt, ir vēlme tikt uzklausītam. Lieliski pavadīta diena! Un, jā, prieks kopā visiem būt!
 • Fantastic time with PATNIS family :)
 • Ļoti patīkama un mierīga atmosfēra. Prieks bija redzēt sen neredzētus kolēģus klātienē! Nākošreiz vēlētos dzirdēt arī tos kolēģus, kuri šoreiz neuzstājās.
 • Patika, ka prezentētie secinājumi bija balstīti gan praksē, gan teorijā/pētījumos. Lika aizdomāties par to, kādā veidā sniedzu skolēniem atgriezenisko saiti par formatīvo vērtējumu. Kā arī ieguvu teorētisku pamatojumu dažādām lietām, kuras daru intuitīvi, sniedzot AS. Patika dzirdēt arī citu kolēģu pieredzes stāstus.
 • Milzīga vērtība darba dzīvē ir kolēģi, no kuriem var mācīties. Paldies jums! 
 • Paldies par idejām! Jātiekas biežāk, neformālās un formālās sapulcēs - kopā varam visu.
 • Kolēģi, paldies, par sadarbību, iedvesmu un dalīšanos pieredzē! Katru prezentāciju varētu likt kā ķirsīti uz kūkas!
 • Kolēģi ir mūsu resurss. Patiess prieks bija klausīties, iedvesmoties, iegūt  ko jaunu, piemēram, 2 krāsu pildspalvu lietojumu.

Labās prakses piemēri